Web Frontend Senior

Full-Time|29/02/2020
JP231
Up to 2000$
29/02/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Hoàng Quốc Việt
 • Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h30 ( nghỉ trưa 1h30 phút )

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế web liên quan đến lĩnh vực y tế

Yêu cầu:

 • Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với Type Script Coding
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với việc thiết kế kiến trúc application hoặc website
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với việc tạo các bản thiết kế thông số kĩ thuật
 • Có kinh nghiệm test Unit, UI
 • Có kinh nghiệm sử dụng FileBase
 • Có kinh nghiệm làm trên mobile, respone web
 • Review code ở mức độ cao
 • Có kinh nghiệm phát triển Html 5, css
 • Có kinh nghiệm sử dụng Bootstrap framework
 • Có kinh nghiệm sử dụng SCSS
 • Có kiến thức cơ bản về mô hình MVVM
See more
( Job description in Japanese Version )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Hoàng Quốc Việt
 • Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h30 ( nghỉ trưa 1h30 phút )

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế web liên quan đến lĩnh vực y tế

Yêu cầu:

 • Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với Type Script Coding
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với việc thiết kế kiến trúc application hoặc website
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với việc tạo các bản thiết kế thông số kĩ thuật
 • Có kinh nghiệm test Unit, UI
 • Có kinh nghiệm sử dụng FileBase
 • Có kinh nghiệm làm trên mobile, respone web
 • Review code ở mức độ cao
 • Có kinh nghiệm phát triển Html 5, css
 • Có kinh nghiệm sử dụng Bootstrap framework
 • Có kinh nghiệm sử dụng SCSS
 • Có kiến thức cơ bản về mô hình MVVM

Ưu tiên:

 • ・RxJS
  ・Angular / Angular CLI
  ・Node.js(npm)
  ・nginx
  ・firebase

Môi trường phát triển:

 • [CI/CD]
  ・Jenkins
  ・DroneCI
  ・SonarQube
  ・gitHub / git
 • [Communication tool]
  ・Slack
  ・Redmine[Process]
  ・TiDD(ticket-driven development)
 • [Architecture / SystemDesign]
  ・MicroService
  ・RESTful API
  ・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
  ・Container Design Pattern(side car)
Back

Related Jobs

Urgent

Senior Javascript Developer

Hot

Web Engineer

Cloud Engineer

New

System Engineer

Hot

Branch Manager