Web Backend Junior Engineer ( Java )

Full-Time|29/02/2020
JP230
Up to 1200$
29/02/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Hoàng Quốc Việt
 • Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h30 ( nghỉ trưa 1h30 phút )

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế website liên quan đến lĩnh vực y tế

Yêu cầu:

 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với Java
 • Có kiến thức về Database, SQL ( không có cũng không sao )
 • Có kiến thức nhất định về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
 • Mong muốn những ứng viên có khả năng tự học hỏi
 • Hợp tác cùng với team để đạt được hiệu quả tốt nhất
 • Nói chuyện 1 cách logic
 • Có khả năng làm việc độc lập
See more
( Job description in Japanese Version )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Hoàng Quốc Việt
 • Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h30 ( nghỉ trưa 1h30 phút )

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế website liên quan đến lĩnh vực y tế

Yêu cầu:

 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với Java
 • Có kiến thức về Database, SQL ( không có cũng không sao )
 • Có kiến thức nhất định về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
 • Mong muốn những ứng viên có khả năng tự học hỏi
 • Hợp tác cùng với team để đạt được hiệu quả tốt nhất
 • Nói chuyện 1 cách logic
 • Có khả năng làm việc độc lập

Ưu tiên : 

Biết những kĩ thuật dưới đấy

・RxJava
・spring boot / spring framework
・gRPC(Protocol Buffers)
・Docker
・Kubernetes
・mongodb
・RealtimeDatabase on firebase
・Apache / Tomcat

Môi trường phát triển:

[CI/CD]
・Jenkins
・DroneCI
・SonarQube
・gitHub / git

[Communication tool]
・Slack
・Redmine

[Process]
・TiDD(ticket-driven development)
[Architecture / SystemDesign]
・MicroService
・RESTful API
・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
・Container Design Pattern(side car)

Back

Related Jobs

Urgent

Senior Javascript Developer

Hot

Web Engineer

Cloud Engineer

New

System Engineer

Hot

Branch Manager